Levnedsmidler

Levnedsmidler

Signode leverer komplette systemløsninger til forskellige brancher, hvor levnedsmiddelindustrien er en meget vigtig sektor for vores produkter.

 Vi har lang erfaring med levering af maskiner og forbrugsartikler til bryggerier, producenter af mejeriprodukter, krydderier, vand og mineralvand, kødprodukter, frostvarer, kaffe, vin og spiritus mm.

Ofte indbygges vores produkter i eksisterende linjer, men vores systemer til transportemballering og mærkning af gods kan også anvendes i egne eller andres komplette systemløsninger.
Produkter fra levnedsmiddelindustrien transporteres ofte over store afstande, og det kan dreje sig om mange omladninger, inden varen er fremme hos slutkunden. Dette kræver sikker og pålidelig emballering, hvor laststabilitet og vandtæt emballering er af stor vigtighed.
Ofte skal pallerne også ind på automatiserede højlagre, hvor der stilles høje krav til pallens emballering.
Disse mulige problemstillinger løses ganske enkelt med nogle af vores Octopus-strækfilmomviklere eller Signodes omsnøringsmaskiner.