Policy

Policy

Målet: At vore kunder vælger Signode Industrial Group uden betænkeligheder fordi de ved vi leverer rette kvalitet på tjenester og varer, og dermed skaber lønsomhed for virksomheden, vore kunder og vore leverandører. 

Vejen - hvordan? At opfylde eksterne og interne kunders krav og forventninger på alle produkter og tilhørende tjenester, samt at modsvarende krav også stilles til vore leverandører. 

Midlet: At vi sammen med vore leverandører arbejder på løbende forbedringer og at vi alle, gennem personligt engagement, er bevidste om de krav vores arbejde stiller .

Samtlige producerende enheder er kvalitets- og miljøcertificerede.  

Kvalitetssystemansvarlig hos Signode Skandinavien:

Stefan Karlsson, tel +46 08 630 99 69

e-mail: s.karlsson@sigpse.com

 

Miljøpolicy 

Hensyntagen til miljøet er en vigtig del i Signodes strategi. Virksomhedens grundlæggende syn baseres på omtanke for miljøet og virksomheden udvikles i overensstemmelse med følgende miljøpolicy:

  • Som minimumkrav følger vi de love og regler som berører vores virksomhed.
  • Vi fører en åben dialog i miljøspørgsmål med kunder, leverandører, ansatte, myndigheder og andre interessenter.
  • Vi stræber efter et sluttet kredsløb for vores affaldshåndtering, hvor det er muligt.
  • Ved køb af varer og ydelser, som vi selv kan påvirke, skal vi altid vægte miljøhensynet.